Create issue ticket

15 Möjliga orsaker för Kronisk infektion

Visa resultat efter: Deutsch

 • Adenokarcinom i tjocktarmen

  Det är idag väl dokumenterat att MALT lymfom i ventrikeln orsakas av kronisk infektion med magsäcksbakterien H. pylori .[internetmedicin.se] Denna minskning är parallell med en minskning i utbredningen av infektion med magbakterien Helicobacter pylori .[internetmedicin.se] (histopatologisk undersökning) och H. pylori -infektion (urea snabbtest, t ex CLO-test, på färsk biopsi och histopatologisk undersökning enligt ovan).[internetmedicin.se]

 • Dravets syndrom
 • Malign ascites

  […] leversjukdom som inkommer akut, försämras i komplikationer, eller uppvisar tecken på infektion.[internetmedicin.se] , vågslag Spänd ascites Symtomgivande ascites Diagnostik Indikationer för diagnostisk paracentes – enbart provtagning Görs direkt (helst på akuten) på alla patienter med kronisk[internetmedicin.se]

 • Acrodermatitis Continua Hallopeau

  Stress, läkemedel och infektioner kan vara försämrande. Två former: Utbredd akut och lokaliserad kronisk.[docplayer.se]

 • Akut Cor Pulmonale

  […] sjukdomar (infektion, hjärt-lungsjukdom, nefros, inflammation) Fetma Polycytemi Trombocytos Brännskada Tabell.[akutasjukdomar.se] […] opererats nyligen, längre buss- eller flygresa, patient med pares) Graviditet P-piller Gipsbehandling Större kirurgi (buk, bäcken, ortopedi m fl) Större trauma sista 3 mån Kroniska[akutasjukdomar.se]

 • Candida-esofagit

  […] svikt vid behandlad kronisk HIV-infektion i olika studier CSF "viral escape" om 50 viruskopior i plasma och samtidigt detekterbart virus i likvor, oklart vad detta står för[medicinkompendier.se] Sena neurologiska symptom (AIDS) subakut encephalopati (vanligast) med progredierande demens (pga virusets neurotropism), oftast inte förrän CD4 200 retinit (toxoplasma) kronisk[medicinkompendier.se] […] genes) kronisk trötthet och dokumenterad feber 30 dgr utan annan genes varicella-zoster, persistent eller disseminerad recidiverande eller svår herpes zoster atypisk skabb, kroniska[medicinkompendier.se]

 • Främre spinalartärsyndrom

  Henoch-Schönlein · Hjärt- lungräddning på barn · Hjärtauskultation · Hjärtsvikt · Huvudvärk · Hypertoni hos barn · Hypoglykemi hos barn · Hypothyreos · Immunbristsjukdom · Infektioner[medicinkompendier.se] […] exantemsjukdomar · Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn · Juvenila artritsjukdomar · Kawasakis sjukdom och TSS · Koagulationsrubbningar · Komjölksproteinallergi · Kramper hos barn · Kronisk[medicinkompendier.se]

 • Partiell pylorisk obstruktion

  Genetik infektion? Stress? Påverkan av rökning?[quizlet.com] Buksmärta, (blodig) diarré, feber mm • Kronisk, går i skov • Debut ofta i tonåren till 30 årsåldern • Kvinnor män • Varierande geografisk och etnisk distribution - Uveit -[quizlet.com]

 • Seminom

  […] lungräddning på barn · Hjärtauskultation · Hjärtsvikt · Huvudvärk · Huvudvärk · Hypoglykemi hos barn · Hypothyreos · Immunbristsjukdom · Hypothyreos · Immunbristsjukdom · Infektioner[medicinkompendier.se] […] exantemsjukdomar · Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn · Juvenila artritsjukdomar · Kawasakis sjukdom och TSS · Koagulationsrubbningar · Komjölksproteinallergi · Kramper hos barn · Kronisk[medicinkompendier.se]

 • Uretraobstruktion

  Om infektion, antibiotika (trimetoprim, bactrim, doxycyclin, azitromycin, kinolon).[quizlet.com] Kronisk uretrit ingår i syndromet bäckenbottensmärta. Trängningar Frekvens Sveda (dysuri) Ev. flytning AT ua Rodnad kring meatus Uretrit - Differentialdiagnoser?[quizlet.com]

Ytterligare symtom