Create issue ticket

9 Möjliga orsaker för Kryptosporidios

 • Pseudomembranös kolit

  Tarmbakterieutbrottet på Lasarettet i Ystad är en mycket allvarlig händelse som skapat stort lidande för både patienter och närstående. Region Skåne har dragit viktiga lärdomar av utbrottet och startat ett 10-punktsprogram för att öka patientsäkerheten Tarmbakterieutbrottet inträffade på Lasarettet i Ystad[…][web.archive.org]

 • HIV-infektion
 • Främre spinalartärsyndrom

  Immunsuppression · Impetigo · Infekterade bettsår · Infektion i hårsäckar · Infektioner i kärlkatetrar/-portar · Influensa · Kolera · Kryptokocker · Kryptokockmeningit · Kryptosporidios[medicinkompendier.se]

 • Förvärvat immunbristsyndrom
 • Meningism

  Immunsuppression · Impetigo · Infekterade bettsår · Infektion i hårsäckar · Infektioner i kärlkatetrar/-portar · Influensa · Kolera · Kryptokocker · Kryptokockmeningit · Kryptosporidios[medicinkompendier.se]

 • Kryptosporidios

  Information om smittskydd och beredskap finner du numera på folkhälsomyndigheten.se. Nedan finner ni allmän information om smittskydd. Välkommen till denna lilla informationssajt som handlar om smittskydd. Det är många människors stora oro att smittas av sjukdomar, allt från vanlig förkylning till smittor av allvarligt[…][smittskyddsinstitutet.se]

 • Seminom

  […] hos gravida kvinnor och barn · HTLV · Immunsuppression · Impetigo · Infekterade bettsår · Infektion i hårsäckar · Influensa · Kolera · Kryptokocker · Kryptokockmeningit · Kryptosporidios[medicinkompendier.se]

 • Gliom

  […] hos gravida kvinnor och barn · HTLV · Immunsuppression · Impetigo · Infekterade bettsår · Infektion i hårsäckar · Influensa · Kolera · Kryptokocker · Kryptokockmeningit · Kryptosporidios[medicinkompendier.se]

 • Malignt gliom

  Immunsuppression · Impetigo · Infekterade bettsår · Infektion i hårsäckar · Infektioner i kärlkatetrar/-portar · Influensa · Kolera · Kryptokocker · Kryptokockmeningit · Kryptosporidios[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom