Create issue ticket

6 Möjliga orsaker för Lägre kvadrant ömhet, höger sida

 • Varikocele

  Sekundärt till kompression av testikularisvenerna i lilla bäckenet - lika vanligt på höger som på vänster sida.[internetmedicin.se]

  Saknas: Lägre kvadrant ömhet
 • Cyanos

  Gå rakt fram, strax ser du hissar till IMT på höger sida.[imt.liu.se] När korridoren delar sig har du trapphus och hissar till IMT direkt på höger sida. Ingång 54 Ta trappan direkt till höger ned en våning.[imt.liu.se] Gå rakt fram i korridoren "Cellgången", strax ser du hissar till IMT på vänster sida.[imt.liu.se]

  Saknas: Lägre kvadrant ömhet
 • Duodenal divertikel

  Smärtans utbredning motsvarar dermatomen Th5-6 höger sida, vilka innerverar gallblåsan. Ömhet över gallblåsan i anslutning till smärtattackerna.[internetmedicin.se] Ofta utstrålning mot ryggen och höger skulderblad. Patienten är oftast rastlös och har svårt att ligga still.[internetmedicin.se]

  Saknas: Lägre kvadrant ömhet
 • Adenokarcinom i prostatan

  Använd minst 3 färger: en för höger respektive vänster sida och en för dorsala och/eller ventrala ytan.[cancercentrum.se] Vänster sida tuschas gult, höger blått, posteriort svart och anteriort grönt. Tumörkarta har upprättats.[cancercentrum.se] Förslag på standardiserat svar av total prostatektomi Makrobeskrivning I) Radikal prostatektomi Prostatamått, cm: Apex – bas x cm; sida - sida x cm; ventralt – dorsalt x cm[cancercentrum.se]

  Saknas: Lägre kvadrant ömhet
 • Myelodysplasi

  Svenska Infektionsläkarföreningen, Läs mer Delexamen 4 Infektion 2014-10-10 FACIT MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) (Totalt 17 poäng) Till akutmottagningen kommer i mitten av januari[docplayer.se] […] en tidigare frisk 25-årig kvinna (bortsett från upprepade UVI:er) med hög feber, frossa, muskelvärk och sjukdomskänsla Läs mer Nätverk NOKTURI RIKTLINJER FÖR Nätverk RIKTLINJER[docplayer.se]

  Saknas: Lägre kvadrant ömhet
 • Irisstörning

  Inflammation kan uppträda på sidorna av tungan, tungspetsen, på baksidan av tungan, eller genom hela.[aqsgroup.co.uk] Luxation av hundens armbåge, vilket händer när hunden något roterar radie av deras armbåge, ofta orsakas av hunden hoppa från något som är ganska hög, bestalla doxy pris.[aqsgroup.co.uk]

  Saknas: Lägre kvadrant ömhet

Ytterligare symtom