Create issue ticket

21 Möjliga orsaker för Laktat minskat

Ytterligare symtom