Create issue ticket

20 Möjliga orsaker för Ledluxation

 • Ledluxation

  Översikten tar främst upp dorsala MCP-ledluxationer Epidemiologi Generellt är luxationen vanligast i MCP-1, därnäst MCP-2 Skadan drabbar MCP-2 dubbelt så ofta som MCP-5 Skademekanism[ortobas.se] Finns det någon historia av ledluxation, gångsvårigheter, eller problem med att använda vapen?[symptomen.se] Ehlers-Danlos syndrom Marfans syndrom Morquio syndrom Hemvård Det finns ingen specifik vård för detta tillstånd. i många fall personer med överrörliga leder har en ökad risk för ledluxation[symptomen.se]

 • Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit
 • Larons syndrom

  Översikten tar främst upp dorsala MCP-ledluxationer Epidemiologi Generellt är luxationen vanligast i MCP-1, därnäst MCP-2 Skadan drabbar MCP-2 dubbelt så ofta som MCP-5 Skademekanism[ortobas.se] Finns det någon historia av ledluxation, gångsvårigheter, eller problem med att använda vapen?[symptomen.se] Alternativa namn Ledluxation. överväganden Det kan vara svårt att berätta en vrickat ben från ett brutet ben. båda är nödsituationer och kräver samma första hjälpen-behandling[symptomen.se]

 • Lennox-Gastauts syndrom

  Översikten tar främst upp dorsala MCP-ledluxationer Epidemiologi Generellt är luxationen vanligast i MCP-1, därnäst MCP-2 Skadan drabbar MCP-2 dubbelt så ofta som MCP-5 Skademekanism[ortobas.se] Finns det någon historia av ledluxation, gångsvårigheter, eller problem med att använda vapen?[symptomen.se] Alternativa namn Ledluxation. överväganden Det kan vara svårt att berätta en vrickat ben från ett brutet ben. båda är nödsituationer och kräver samma första hjälpen-behandling[symptomen.se]

 • Slitet ligament

  Instabilitet och luxation tillhör de vanligaste skadorna i armbågsleden De vanligaste skadorna i armbågsleden är ledluxation och instabilitet som ofta inträffar som en följd[medi.se]

 • Cerebral pares

  Epilepsi och aktuell anfallssituation Status Hud – skavsår och tryckmärken av kläder eller hjälpmedel Muskulatur – tonusökning, muskelförkortningar och kontrakturer (risk för ledluxation[vardgivare.skane.se]

 • Cerebellär stroke

  Epilepsi och aktuell anfallssituation Status Hud – skavsår och tryckmärken av kläder eller hjälpmedel Muskulatur – tonusökning, muskelförkortningar och kontrakturer (risk för ledluxation[vardgivare.skane.se]

 • Cerebral neoplasma

  Epilepsi och aktuell anfallssituation Status Hud – skavsår och tryckmärken av kläder eller hjälpmedel Muskulatur – tonusökning, muskelförkortningar och kontrakturer (risk för ledluxation[vardgivare.skane.se]

 • Efterföljande undre cerebellär artärocklusion

  Bikriterier: återkommande ledluxationer eller subluxationer i flertalet leder, kronisk led- och muskelsmärta, benägenhet för blåmärken, mag-tarmproblem, svår trötthet (fatigue[ehlers-danlos.se] Z-score 2) Kriterier för muskuloskeletala komplikationer Muskuloskeletal smärta i 2 extremiteter dagligen i 3 månader Kronisk generaliserad smärta i 3 månader Atraumatiska ledluxationer[vardgivare.skane.se]

 • Hyperpyrexi

  Kvalitet: Svenska Biverkningar, som oavsett sambandsbedömning med prövningsläkemedlet rapporterades under kliniska prövningar, var blödningsepisoder, oliguri, hyperpyrexi och ledluxation[mymemory.translated.net]

Ytterligare symtom