Create issue ticket

3 Möjliga orsaker för Ledömhet

  • Tenosynovit
  • Hemofili

    Se även von Willebrands sjukdom. Orsak Hemofili är en medfödd brist på koagulationsfaktorer och nedärvs könsbundet. Hos 50% finns ingen tidigare känd hereditet. Hemofili A är vanligast och har minskad mängd faktor VIII. Hemofili B har minskad mängd faktor IX. Det finns även andra, mer ovanliga hemofiliformer.[…][praktiskmedicin.se]

  • Entesitrelaterad artrit

Ytterligare symtom