Create issue ticket

8 Möjliga orsaker för Leiomyosarkom

Visa resultat efter: Deutsch

 • Livmoderfibroid

  Symtomen vid leiomyosarkom (blödning, tryck, smärta) skiljer sig inte från myom.[netdoktorpro.se] Ibland växer myom snabbt vilket brukar inge viss oro för leiomyosarkom men någon säker korrelation finns inte.[netdoktorpro.se] Leiomyosarkom är en malign tumör med annan genes än myom. Denna tumör uppkommer inte genom malignifiering av myom utan de novo.[netdoktorpro.se]

 • Adenokarcinom i tjocktarmen

  De flesta leiomyosarkom presenterar sig med akut eller kronisk blödning, då de ofta är kärlrika. V-NET är tumörer utgångna från endokrina celler.[internetmedicin.se] Stromatumörer är oftast polypösa och kan t ex utgå från interstitella celler, s k Cajal's celler (gastrointestinal stromacellstumör - GIST), glatt muskelvävnad (leiomyosarkom[internetmedicin.se]

 • Leiomyosarkom

  Denna kur har visat bäst effekt mot leiomyosarkom. Dakarbazin och gemcitabin - Flera varianter finns. Vanligast behandling i.v. varannan vecka.[internetmedicin.se] Majoriteten av sarkom hos vuxna är relativt svårbehandlade med cytostatika, t ex liposarkom, leiomyosarkom och odifferentierade pleomorfa sarkom.[internetmedicin.se] Trabektedin har bäst effekt mot liposarkom och leiomyosarkom. Liposomalt doxorubicin ( Caelyx ) och paklitaxel ( Paclitaxel ) har visat god effekt mot angiosarkom.[internetmedicin.se]

 • Fibrosarkom

  Denna kur har visat bäst effekt mot leiomyosarkom. Dakarbazin och gemcitabin - Flera varianter finns. Vanligast behandling i.v. varannan vecka.[internetmedicin.se] Majoriteten av sarkom hos vuxna är relativt svårbehandlade med cytostatika, t ex liposarkom, leiomyosarkom och odifferentierade pleomorfa sarkom.[internetmedicin.se] Trabektedin har bäst effekt mot liposarkom och leiomyosarkom. Liposomalt doxorubicin ( Caelyx ) och paklitaxel ( Paclitaxel ) har visat god effekt mot angiosarkom.[internetmedicin.se]

 • Liposarkom

  Denna kur har visat bäst effekt mot leiomyosarkom. Dakarbazin och gemcitabin - Flera varianter finns. Vanligast behandling i.v. varannan vecka.[internetmedicin.se] Majoriteten av sarkom hos vuxna är relativt svårbehandlade med cytostatika, t ex liposarkom, leiomyosarkom och odifferentierade pleomorfa sarkom.[internetmedicin.se] Trabektedin har bäst effekt mot liposarkom och leiomyosarkom. Liposomalt doxorubicin ( Caelyx ) och paklitaxel ( Paclitaxel ) har visat god effekt mot angiosarkom.[internetmedicin.se]

 • Livmodersarkom

  Leiomyosarkom är fortsatt en extremt ovanlig diagnos i jämförelse med myomdiagnos.[internetmedicin.se] Genomhybridisering har inte kunna påvisa några specifika genetiska anomalier som delas av både myom och leiomyosarkom.[internetmedicin.se] Leiomyosarkom är alltid odifferentierade. De har mer komplext kromosomalt arrangemang och aneuploid karyotyp ( avvikande antal kromosomer).[internetmedicin.se]

 • Medfött förvärvat immunbristsyndrom
 • Partiell pylorisk obstruktion

  • Vanligaste mesenkymala mag-tarmtumören (andra: leiomyom, leiomyosarkom, schwannom) • 50% i ventrikeln • Högsta incidens kring 60 år • Utgår från Cajals interstitiella celler[quizlet.com]

Ytterligare symtom