Create issue ticket

17 Möjliga orsaker för Levercirros

 • Hepatit
 • Hepatocellulärt karcinom

  Gällande vårdprogram okänd primärtumör (CUP) Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-08 Allmänt Histologisk och immunhistologisk undersökning av mellannåls- och/eller grovnålsbiopsier, endoskopiska eller kirurgiska biopsier har fördelar gentemot cytologisk undersökning av finnålsaspirat,[…][cancercentrum.se]

 • Embolisk mesentriell infarkt

  Orsaker Primärt p g a olika koagulationsrubbningar Sekundärt till annan sjukdom t ex: - Levercirros eller portal hypertension - Malignitet - Njursjukdom - Dehydrering - Obesitas[internetmedicin.se]

 • Glutenintolerans

  Reuters ruta 14/12 1995 En fråga som rätt ofta ställs till Svenska språkbyråns telefonrådgivning är hur den svenska motsvarigheten till finskans keliakia (en tarmsjukdom orsakad av intolerans mot proteinet gluten) stavas och uttalas. Och undra på det. Ordet finns inte i Svenska Akademiens ordlista, inte i Svensk[…][kotus.fi]

 • Cystisk fibros
 • Steatos
 • Primär biliär cirros
 • Hepatit C
 • Erytropoietisk protoporfyri

  1. Vad är Erytropoetisk protoporfyri? Erytropoetisk protoporfyri (EPP) är en ovanlig ärftlig porfyri, först identifierad under det tidiga 1960-talet, som drabbar ungefär 1/150 000 av befolkningen i Väst-Europa. Vid EPP bildas ett särskilt porfyrin kallat protoporfyrin i överflöd i benmärgen. Protoporfyrin ansamlas i[…][porphyria.eu]

 • Ornitintranskarbamylasbrist

Ytterligare symtom