Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Levernoplasm

  • Hepatocellulärt karcinom

    Gällande vårdprogram okänd primärtumör (CUP) Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-08 Allmänt Histologisk och immunhistologisk undersökning av mellannåls- och/eller grovnålsbiopsier, endoskopiska eller kirurgiska biopsier har fördelar gentemot cytologisk undersökning av finnålsaspirat,[…][cancercentrum.se]

Ytterligare symtom