Create issue ticket

6 Möjliga orsaker för Liposarkom

Visa resultat efter: Deutsch

 • Liposarkom

  Vissa undergrupper, t ex liposarkom, förefaller ha mindre nytta av pazopanib.[internetmedicin.se] Majoriteten av sarkom hos vuxna är relativt svårbehandlade med cytostatika, t ex liposarkom, leiomyosarkom och odifferentierade pleomorfa sarkom.[internetmedicin.se] Trabektedin har bäst effekt mot liposarkom och leiomyosarkom. Liposomalt doxorubicin ( Caelyx ) och paklitaxel ( Paclitaxel ) har visat god effekt mot angiosarkom.[internetmedicin.se]

 • Pilomatrikom

  Liposarkom – är vanligtvis en snabbt tillväxande malign subkutan resistens, ofta belägen på nedre extremitet eller gluteer hos en medelålders/äldre person.[vardgivare.skane.se]

 • Adenokarcinom i tjocktarmen

  […] polypösa och kan t ex utgå från interstitella celler, s k Cajal's celler (gastrointestinal stromacellstumör - GIST), glatt muskelvävnad (leiomyosarkom) eller fettvävnad (liposarkom[internetmedicin.se]

 • Leiomyosarkom

  Vissa undergrupper, t ex liposarkom, förefaller ha mindre nytta av pazopanib.[internetmedicin.se] Majoriteten av sarkom hos vuxna är relativt svårbehandlade med cytostatika, t ex liposarkom, leiomyosarkom och odifferentierade pleomorfa sarkom.[internetmedicin.se] Trabektedin har bäst effekt mot liposarkom och leiomyosarkom. Liposomalt doxorubicin ( Caelyx ) och paklitaxel ( Paclitaxel ) har visat god effekt mot angiosarkom.[internetmedicin.se]

 • Fibrosarkom

  Vissa undergrupper, t ex liposarkom, förefaller ha mindre nytta av pazopanib.[internetmedicin.se] Majoriteten av sarkom hos vuxna är relativt svårbehandlade med cytostatika, t ex liposarkom, leiomyosarkom och odifferentierade pleomorfa sarkom.[internetmedicin.se] Trabektedin har bäst effekt mot liposarkom och leiomyosarkom. Liposomalt doxorubicin ( Caelyx ) och paklitaxel ( Paclitaxel ) har visat god effekt mot angiosarkom.[internetmedicin.se]

 • Hibernom

  Lipom utvecklas inte till liposarkom.[lakartidningen.se] Atypiska lipom/låggradiga liposarkom Atypiskt lipom och liposarkom grad 1 är synonyma begrepp [11, 12].[lakartidningen.se] Myxoida liposarkom är den vanligaste typen av liposarkom [22], och de utgör ett spektrum från rent myxoida liposarkom över en blandtyp till rena rundcellsliposarkom, alla[lakartidningen.se]

Ytterligare symtom