Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Livsmedelsallergi

  • Systemisk mastocytos
  • Malignt karcinoidsyndrom

    KLASSIFIKATION Neuroendokrina tumörer klassificeras enligt WHO klassifikationen 2010 i G1, G2 och G3 samt utifrån var primärtumören sitter. Graden bestäms utifrån vilken proliferation som tumören uppvisar: G1 (NET) har Ki-67 2 % G2 (NET) har Ki-67 3-20 % G3 (NEC) har Ki-67 20 % Endokrina tumörer i tunntarmen utgår[…][internetmedicin.se]

Ytterligare symtom