Create issue ticket

6 Möjliga orsaker för Luftföroreningar

 • Astma
 • Främre spinalartärsyndrom

  Urinvägsinfektioner · Urodynamiska undersökningsmetoder · Uroradiologi · Urotelcancer · Yttre genitalia Yrke & miljö · Arbetsmiljölagen · Arbetsskadeförsäkringen · Diverse · Luftföroreningar[medicinkompendier.se]

 • Meningism

  Urinvägsinfektioner · Urodynamiska undersökningsmetoder · Uroradiologi · Urotelcancer · Yttre genitalia Yrke & miljö · Arbetsmiljölagen · Arbetsskadeförsäkringen · Diverse · Luftföroreningar[medicinkompendier.se]

 • Seminom

  · Arbetsmiljölagen · Arbetsskadeförsäkringen · Diverse · Luftföroreningar · Luftvägssjukdomar · Lungcancer och asbest · Retande gaser · Sen-, nerv- och muskelskador · Toxikologi[medicinkompendier.se] Urinvägsinfektioner · Urodynamiska undersökningsmetoder · Uroradiologi · Urotelcancer · Yttre genitalia Yrke & miljö Yrke & miljö · Arbetsmiljölagen · Arbetsskadeförsäkringen · Diverse · Luftföroreningar[medicinkompendier.se]

 • Gliom

  · Arbetsmiljölagen · Arbetsskadeförsäkringen · Diverse · Luftföroreningar · Luftvägssjukdomar · Lungcancer och asbest · Retande gaser · Sen-, nerv- och muskelskador · Toxikologi[medicinkompendier.se] Urinvägsinfektioner · Urodynamiska undersökningsmetoder · Uroradiologi · Urotelcancer · Yttre genitalia Yrke & miljö Yrke & miljö · Arbetsmiljölagen · Arbetsskadeförsäkringen · Diverse · Luftföroreningar[medicinkompendier.se]

 • Malignt gliom

  Urinvägsinfektioner · Urodynamiska undersökningsmetoder · Uroradiologi · Urotelcancer · Yttre genitalia Yrke & miljö · Arbetsmiljölagen · Arbetsskadeförsäkringen · Diverse · Luftföroreningar[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom