Create issue ticket

180 Möjliga orsaker för Lungödem

 • Lungödem

  Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Lungödem Definition Lungödem är en onormal[sjukdomarna.se] Lungödem latin: œdema pulmonum Lungödem med lite pleuralvätskeutgjutning på båda sidor.[sv.wikipedia.org] Lungödem är oftast en undergrupp till akut hjärtsvikt och kan delas upp i kardiogent och icke-kardiogent akut lungödem Epidemiologi Vanlig komplikation till akut eller kronisk[medicinbasen.se]

 • Kronisk alkoholism
 • Kardiomyopati

  Komplikationer Arytmier Hjärtsvikt Lungödem Biverkningar av läkemedel, inklusive: Huvudvärk Gastrointestinala besvär yrsel/" rel "nofollow" yrsel/" rel "nofollow" yrsel/"[sjukdomarna.se] Trots att trycket i vänsterhjärtat är ökat, är lungödem ovanligt. Ekokardiografiskt ses vänsterkammarhypertrofi med diastolisk störning initialt och ökade fyllnadstryck.[xn--lkartidningen-bfb.se]

 • Hjärtarytmi
 • Akut gastroenterit

  Ibland kan det komma rosaskummig vätska i munnen från lungorna (lungödem). I akuta fall bör ambulans tillkallas direkt.[hjart-lungfonden.se] Hypertensiv akut svikt: Högt blodtryck, ofta lungödem och relativt bevarad systolisk funktion. (11 %) Lungödem: Svår andnöd och sänkt pO2.[internetmedicin.se] Bröstsmärta, vegetativa symtom, lungödem/grav hjärtsvikt samt symtomgivande arytmier (VT/VF, AV-block II-III) är inte ovanliga kliniska fynd.[internetmedicin.se]

 • Hjärtsvikt
 • Hjärtsvikt
 • Acidos

  Generell allvarlig cirkulationsstörning med hypoxi eller ischemi i vävnaderna, t ex lungödem, kardiogen chock, sepsis och tillstånd efter hjärt-lungräddning.[janusinfo.se]

 • Hypertensiv kris
 • Preeklampsi

Ytterligare symtom