Create issue ticket

3 Möjliga orsaker för Magnetisk resonanstomografi som visar hypofysutvidgning

  • Cushings sjukdom
  • Akromegali
  • Nelsons syndrom

    […] importan; Det är möjligt att huvudtitel rapporten Nelson syndrom är inte det namn du förväntat. Kontrollera synonymer notering att hitta alternativa namn (s) och oordning indelning (s) som omfattas av denna rapport. Nelson syndrom är en sjukdom som kännetecknas av onormal hormonutsöndring, utvidgningen av[…][devan.ilorena.com]

Ytterligare symtom