Create issue ticket

34 Möjliga orsaker för Meningit

 • Akut otitis media
 • Gonorré
 • Pneumokockpneumoni
 • Gramnegativ septikemi

  […] temperatur Blododling (aerob och anaerob) Urin- och ev sårodling Elstatus, kreatinin Hb, LPK, TPK, diff, hematokrit, laktat APTT, PK Blodsocker Lumbalpunktion vid misstanke om meningit[internetmedicin.se]

 • Meningit
 • Status epileptikus

  Vid konvulsivt status finns hos drygt 50 % en underliggande orsak (t ex stroke, trauma, hypoxi, intoxikation, meningit, abstinens eller hypoglykemi).[janusinfo.se] […] bensodiazepiner Metabola tillstånd såsom Hypoglykemi och grav hyperglykemi Hyponatremi, hypokalcemi, uremi, hypomagnesemi Akuta infektioner i hjärnan som encefalit eller meningit[janusinfo.se]

 • Främre spinalartärsyndrom

  Infektion · Akut bronkit · Akut mediaotit · Amöbiasis · Antibiotika · Antimykotika, profylax och behandling · Antiretroviral behandling vid HIV · Aspergillus · Bakteriell meningit[medicinkompendier.se] […] riskfaktorer · Övriga hud- och mjukdelsinfektioner · Pertussis · Pneumocystis · Pneumoni · Sällsynta svampar · Salmonellos · Sårinfektioner · Sepsis · Septisk artrit · Serös meningit[medicinkompendier.se] […] artritsjukdomar · Kawasakis sjukdom och TSS · Koagulationsrubbningar · Komjölksproteinallergi · Kramper hos barn · Kronisk ospecifik diarré · Laktosintolerans · Medfödda hjärtfel · Meningit[medicinkompendier.se]

 • Sepsis hos för tidigt födda barn

  Brittisk statistik över neonatal meningit visas i tabell 2-3. Tabell 2. Mortalitet i neonatal meningit i England och Wales 1996-1997 (Heath 2003).[internetmedicin.se] Vid positiv odling, andra kliniska fynd eller laboratoriefynd bör behandling pågå 10 dagar eller vid meningit 14-21 dagar.[internetmedicin.se] Handikapp hos en nationell kohort av barn i England och Wales som under första levnadsåret överlevt meningit som inträffade 1985-1987 (Heath 2003).[internetmedicin.se]

 • Subaraknoid blödning

  Авторы: Toshio Moritani, Sven Ekholm, Per-Lennart A. Westesson[books.google.com]

 • CINCA-syndrom

  Sjukdomen karaktäriseras av hudutslag, hjärnhinneinflammation som inte orsakas av bakterier eller andra smittämnen (aseptisk meningit) och ledsjukdom (artropati) i form av[socialstyrelsen.se]

Ytterligare symtom