Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Muskelsträckning

  • Fraktur
  • Kontusion

    Definition Yttre trubbigt våld mot muskel. Orsak Slag, fall, idrottsskada etc. Symtom Smärta, svullnad, ev intramuskulär blödning med hematom. Behandling Sker enligt PRICE. P Protection R Rest, undvik ytterligare skada – avbryt aktiviteten. I Ice. Ispåse/kya över området initialt för smärtlindring. C Compression.[…][praktiskmedicin.se]

Ytterligare symtom