Create issue ticket

175 Möjliga orsaker för Nattliga svettningar, Ryggmärsskada

 • Menopaus
  Saknas: Ryggmärsskada
 • Gastroesofageal refluxsjukdom

  Gastroesofageal refluxsjukdom latin: refluxus morbidus gastrooesophagealis Endoskopisk bild som visar en avsmalning av matstrupen nära magen till följd av kroniskt gastroesofagalt återflöde. Klassifikation och externa resurser ICD-10 K21 ICD-9 530.81 OMIM 109350 DiseasesDB 23596 eMedicine med/857 ped/1177 MeSH[…][sv.wikipedia.org]

  Saknas: Ryggmärsskada
 • Non-Hodgkins lymfom

  Andra symtom är viktnedgång, feber och nattliga svettningar. En del lymfom upptäcks vid läkarundersökning, som görs av annat skäl, med eller utan blodprovstagning.[cancerfonden.se] Läs mer om vad cancer är Lymfom symtom Förstorad/svullen lymfknuta Viktnedgång Feber Nattliga svettningar De flesta som söker vård för lymfom – sju av tio – har själva upptäckt[cancerfonden.se]

  Saknas: Ryggmärsskada
 • Stroke
  Saknas: Ryggmärsskada
 • Periodontit

  svettningar), splenomegali nedanför naveln, större organobstruktion eller kompressionssyndrom, orbitalt eller epiduralt engagemang, serös utgjutning eller leukemi I Population[sv.glosbe.com] […] uppfylls: bulkig tumörmassa ( # cm), engagemang av tre eller fler nodala områden (vardera # cm), systemiska symtom (viktminskning # %, feber #C under mer än # dagar eller nattliga[sv.glosbe.com]

  Saknas: Ryggmärsskada
 • Holiday heart syndrome

  Andra symtom är viktnedgång, feber och nattliga svettningar. En del lymfom upptäcks vid läkarundersökning, som görs av annat skäl, med eller utan blodprovstagning.[cancerfonden.se] Läs mer om vad cancer är Lymfom symtom Förstorad/svullen lymfknuta Viktnedgång Feber Nattliga svettningar De flesta som söker vård för lymfom – sju av tio – har själva upptäckt[cancerfonden.se]

  Saknas: Ryggmärsskada
 • Polyartrit

  Se även avsnittet ”Ledsvullnad, akut” i detta kapitel. Orsak Reaktiv artrit är en aseptisk immunologisk reaktion på infektiöst agens, t ex infektioner i mag-tarmkanalen, urogenitalorgan eller luftvägar. Utlösande kan vara salmonella, shigella, campylobacter, yersinia, clostridium difficile (ffa efter behandling med[…][praktiskmedicin.se]

  Saknas: Ryggmärsskada
 • Kroniskt trötthetssyndrom

  ICD-10: G93.3 (innefattar ME/CFS, Kroniskt trötthetssyndrom, Trötthetssyndrom efter virusinfektion). Definition Sjukdomen klassifiseras enligt WHO som en neurologisk sjukdom. Medicinskt idag oförklarad och funktionsnedsättande trötthet med minst sex månaders duration. Diagnos sätts vid kriterier nedan. Eftersom ME[…][praktiskmedicin.se]

  Saknas: Ryggmärsskada
 • HIV-infektion

  Candida-stomatit Varicella zoster Seborroiskt eksem Hårig leukoplaki på tungan Viktnedgång, trötthet, nattliga svettningar Recidiverande pneumonier Kronisk diarré Annan AIDS-definierande[internetmedicin.se] Svettningar om natten. Infektioner som har legat latent i kroppen som herpes, toxoplasmos eller bältros bryter ut.[netdoktor.se]

  Saknas: Ryggmärsskada
 • Kolondivertikulos

  Se även avsnittet Pankreatit i detta kapitel. Definition Dysfunktion av gallvägar, oftast p.g.a. gallsten. Kolecystit innebär inflammation av gallblåsan. Kolangit innebär inflammation (och ev. infektion) av gallgångar. Orsak Riskfaktorer för stenbildning är kvinnligt kön (tidigare debut), graviditet, övervikt, ålder,[…][praktiskmedicin.se]

  Saknas: Ryggmärsskada

Ytterligare symtom