Create issue ticket

15 Möjliga orsaker för Nedre gastrointestinal blödning

Visa resultat efter: English

 • Hemorrojder
 • Infektiös kolit
 • Familjär adenomatös polypos
 • Kolondivertikulos
 • Adenokarcinom i tjocktarmen

  […] annons Med ventrikeltumörer menas i denna text tumörer som engagerar alla delar av magsäcken förutom övre magmunnen (kardia). Ventrikeltumörer kan klassificeras som neoplastiska (t ex adenom, adenocarcinom) eller icke-neoplastiska (t ex hyperplastisk polyp). Icke neoplastiska tumörer är benigna medan neoplastiska[…][internetmedicin.se]

 • Kolonpolyp

  @article{61283558-b7a5-4cf5-a0aa-2471ec9aa58a, abstract {Datortomografi av kolon (DT-kolografi) är en ny tillämpning av datortomografi, som gör det möjligt att med hög diagnostisk säkerhet upptäcka tumörer och polyper större än 10 mm. Metoden medför mindre obehag och smärta än koloskopi och kolonröntgen.[…][lup.lub.lu.se]

 • Pseudomembranös kolit

  Tarmbakterieutbrottet på Lasarettet i Ystad är en mycket allvarlig händelse som skapat stort lidande för både patienter och närstående. Region Skåne har dragit viktiga lärdomar av utbrottet och startat ett 10-punktsprogram för att öka patientsäkerheten Tarmbakterieutbrottet inträffade på Lasarettet i Ystad[…][web.archive.org]

 • Abdominellt aortaaneurysm
 • Blindtarmsadenokarcinom
 • Divertikulit i kolon

  Medicinsk sök Definitionerna Wikipedia Web FAQ Divertikel : Sjuklig förändring i form av utbuktning på rör- eller säckformade organ. Meckels divertikel : En medfödd missbildning kännetecknad av en utbuktning i ileum. Det är en kvarleva av embryots gulesäck, där äggulegången inte slutits. Esofagusdivertikel :[…][lookformedical.com]

Ytterligare symtom