Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Nelsons syndrom

Visa resultat efter: Deutsch

  • Cushings sjukdom
  • Nelsons syndrom

    […] importan; Det är möjligt att huvudtitel rapporten Nelson syndrom är inte det namn du förväntat.[devan.ilorena.com] Giécz J, Turner G, Nelson J, Partington M. The Börjeson-Forssman-Lehmann syndrome (BFLS, MIM#301900). Eur J Hum Genet 2006; 14: 1233-1237.[socialstyrelsen.se] Nelson syndrom är en sjukdom som kännetecknas av onormal hormonutsöndring, utvidgningen av hypofysen (hypofysen), samt utveckling av stora och invasiva utväxter kallas adenom[devan.ilorena.com]

Ytterligare symtom