Create issue ticket

58 Möjliga orsaker för Neutrofilantal minskat

Ytterligare symtom