Create issue ticket

24 Möjliga orsaker för Njurfunktionsförsämring

 • Benign prostataförstoring

  Se även avsnittet LUTS. Definition Godartad åldersbetingad förstoring av prostatakörteln ( 30 ml). Orsak Testosteron spelar in. Det finns koppling till metabola syndromet (hyperinsulinemi, typ 2-diabetes, ateroskleros, hypertoni, obesitas, dyslipidemi, hyperurikemi). Incidensen ökande med åldern. Symtom Lagringssymtom:[…][praktiskmedicin.se]

 • Hjärtsvikt
 • Hjärtsvikt, höger sida
 • Nefrotiskt syndrom

  Vid röntgenkontrastundersökning av diabetespatienter som behandlas med metformin kan en eventuell akut njurfunktionsförsämring leda till ackumulation av läkemedlet och utveckling[lakemedelsboken.se]

 • Ärftlig ATTR amyloidos
 • Diabetisk enteropati

  Diabetesbehandling God metabol kontroll är viktigt för att minska risken för att utveckla njurskada, men också för att fördröja njurfunktionsförsämringen.[internetmedicin.se] […] måttlig till svår njurfunktionsnedsättning (beräknat GFR Vid typ 2-diabetes är njurartärstenos inte ovanligt och diagnosen bör övervägas vid svårbehandlad hypertoni, oklar njurfunktionsförsämring[netdoktorpro.se] Vid röntgenkontrastundersökning av diabetespatienter som behandlas med metformin kan en eventuell akut njurfunktionsförsämring leda till ackumulation av läkemedlet och utveckling[lakemedelsboken.se]

 • Diabetisk nefropati

  Diabetesbehandling God metabol kontroll är viktigt för att minska risken för att utveckla njurskada, men också för att fördröja njurfunktionsförsämringen.[internetmedicin.se] […] måttlig till svår njurfunktionsnedsättning (beräknat GFR Vid typ 2-diabetes är njurartärstenos inte ovanligt och diagnosen bör övervägas vid svårbehandlad hypertoni, oklar njurfunktionsförsämring[netdoktorpro.se] Vid röntgenkontrastundersökning av diabetespatienter som behandlas med metformin kan en eventuell akut njurfunktionsförsämring leda till ackumulation av läkemedlet och utveckling[lakemedelsboken.se]

 • Undernäring

  Vid röntgenkontrastundersökning av diabetespatienter som behandlas med metformin kan en eventuell akut njurfunktionsförsämring leda till ackumulation av läkemedlet och utveckling[lakemedelsboken.se]

 • Hyperfosfatemi

  Hypertoni Adekvat hypertonibehandling är ett absolut krav vid såväl pre-uremi som uremi då den fördröjer njurfunktionsförsämringen.[internetmedicin.se] Vid röntgenkontrastundersökning av diabetespatienter som behandlas med metformin kan en eventuell akut njurfunktionsförsämring leda till ackumulation av läkemedlet och utveckling[lakemedelsboken.se]

 • Dialys demens

  Diabetesbehandling God metabol kontroll är viktigt för att minska risken för att utveckla njurskada, men också för att fördröja njurfunktionsförsämringen.[internetmedicin.se] […] måttlig till svår njurfunktionsnedsättning (beräknat GFR Vid typ 2-diabetes är njurartärstenos inte ovanligt och diagnosen bör övervägas vid svårbehandlad hypertoni, oklar njurfunktionsförsämring[netdoktorpro.se] Vid röntgenkontrastundersökning av diabetespatienter som behandlas med metformin kan en eventuell akut njurfunktionsförsämring leda till ackumulation av läkemedlet och utveckling[lakemedelsboken.se]

Ytterligare symtom