Create issue ticket

106 Möjliga orsaker för Njurfunktionsförsämring, Preeklampsi

 • Hjärtsvikt
 • Nefrotiskt syndrom

  Vid röntgenkontrastundersökning av diabetespatienter som behandlas med metformin kan en eventuell akut njurfunktionsförsämring leda till ackumulation av läkemedlet och utveckling[lakemedelsboken.se]

 • Njursvikt

  Vid röntgenkontrastundersökning av diabetespatienter som behandlas med metformin kan en eventuell akut njurfunktionsförsämring leda till ackumulation av läkemedlet och utveckling[lakemedelsboken.se]

 • Proteinuri

  Proteinuri under den senare delen av graviditeten kan vara tecken på havandeskapsförgiftning (preeklampsi).[netdoktor.se] Vid röntgenkontrastundersökning av diabetespatienter som behandlas med metformin kan en eventuell akut njurfunktionsförsämring leda till ackumulation av läkemedlet och utveckling[lakemedelsboken.se]

 • Essentiell hypertoni

  Endokrin oftalmopati (eller tyroideaassocierad oftalmopati, TAO) är ett autoimmunt tillstånd som engagerar orbitas vävnader och är nära associerat med autoimmuna tyreoideasjukdomar, framför allt autoimmun diffus hypertyreos, Graves sjukdom (se översikt Hypertyreos). Endokrin oftalmopati är den vanligaste[…][internetmedicin.se]

  Saknas: Njurfunktionsförsämring
 • Fetma

  BMI WHO har tagit fram ett internationellt mått på övervikt och fetma som kallas BMI – Body Mass Index. Om man har ett BMI på mellan 18,5 och 25 kg/m2 är man normalviktig. Ligger det mellan 25 och 30 räknas det som övervikt och om BMI ligger över 30 kg/m2 räknas det som fetma. Risker med övervikt och fetma[…][internetmedicin.se]

  Saknas: Njurfunktionsförsämring
 • Graviditet i tredje trimestern
  Saknas: Njurfunktionsförsämring
 • Benign prostataförstoring

  Se även avsnittet LUTS. Definition Godartad åldersbetingad förstoring av prostatakörteln ( 30 ml). Orsak Testosteron spelar in. Det finns koppling till metabola syndromet (hyperinsulinemi, typ 2-diabetes, ateroskleros, hypertoni, obesitas, dyslipidemi, hyperurikemi). Incidensen ökande med åldern. Symtom Lagringssymtom:[…][praktiskmedicin.se]

  Saknas: Preeklampsi
 • Astma

  Vid astma är slemhinnorna i luftrören inflammerade. Till följd av detta ökar slemutsöndringen i luftvägarna, samtidigt som slemhinnorna sväller och flimmerhårens aktivitet minskar. Hosta och ökad slemavsöndring är ofta de första symtomen på astma. Vid astma uppkommer svullnad och ökad avsöndring av slem i luftrörens[…][terveyskyla.fi]

  Saknas: Njurfunktionsförsämring
 • Diabetes mellitus
  Saknas: Njurfunktionsförsämring

Ytterligare symtom