Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Öcellsadenom

  • Primär hyperparatyreos
  • Multipel endokrin neoplasi typ 1

    Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1) är en autosomalt dominant ärftlig tumörsjukdom med en uppskattad prevalens på cirka 30 per miljon invånare. Den drabbar män och kvinnor i lika hög grad. MEN 1 skall ej förväxlas med MEN 2, som är en helt separat sjukdom orsakad av mutation i RET-genen och där medullär[…][internetmedicin.se]

Ytterligare symtom