Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Ökad energi

  • Amfetamin

    Mindre doser kan ge känslor av ökad energi, vakenhet och medvetenhet. Hungerkänslor kan försvinna och blodtrycket stiga.[drugsmart.com]

Ytterligare symtom