Create issue ticket

109 Möjliga orsaker för Ökad svettning

Ytterligare symtom