Create issue ticket

46 Möjliga orsaker för Oliguri

Ytterligare symtom