Create issue ticket

3 Möjliga orsaker för Orala preventivmedel

  • Kolelitiasis
  • Lungemboli
  • Crohns sjukdom

    Inflammatorisk tarmsjukdom innefattar: Ulcerös kolit Crohns sjukdom Oklassificerad kolit ("Inflammatory bowel disease unclassified” [IBD-U]) Sjukdomarna benämns i engelskspråkig litteratur som "Inflammatory Bowel Diseases" (IBD). Även mikroskopisk kolit, det vill säga kollagen kolit och lymfocytär kolit, inkluderas ibland[…][internetmedicin.se]

Ytterligare symtom