Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Överdosering av bensodiazepiner

  • Överdosering av bensodiazepiner

    […] eller bensodiazepinliknande medel sv Överdosering av bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande medel yttrar sig vanligtvis i CNS-depression av olika grad, från dåsighet[sv.glosbe.com] […] κώλο σου... όταν θα πάρω τα λεφτά σου sv Risken för allvarliga biverkningar som överdosering eller avhopp från behandling är större om en patient är underdoserad med Suboxone[sv.glosbe.com] […] sv Samtidig administrering med REYATAZ/ritonavir kan orsaka en stor koncentrationsökning av dessa bensodiazepiner el Το μόνο μου πρόβλημα θα είναι να βγάλω την μπάλα από τον[sv.glosbe.com]

Ytterligare symtom