Create issue ticket

206 Möjliga orsaker för Övre kvadrant smärta, vänster sida

Menade du: Övre kvadrant, smärta, vänster sida

 • Varikocele

  Kan förorsaka tyngdkänsla eller, mindre vanligt, smärtor. Kliniska fynd Oftast 0,5-2 cm stora, vanligen lokaliserade i bitestikelhuvudet och ensidiga.[internetmedicin.se] Sekundärt till kompression av testikularisvenerna i lilla bäckenet - lika vanligt på höger som på vänster sida.[internetmedicin.se] För handläggning vid akut debut av smärtor från skrotum, var god se: Akut skrotum För handläggning vid misstänkt eller verifierad testikeltumör, var god se: Testikelcancer[internetmedicin.se]

 • Angina pectoris

  – överväg pH- och tryckmätning, ev esofagoskopi) Mjukdelsrelaterade smärtor (t ex interkostal myalgi, Mb Tietze – palpation) Nervrelaterade smärtor (t ex rizopati, cervikalt[internetmedicin.se] […] hjärtauskultation, överväg ekokardiografi och lungröntgen) Kärlrelaterade smärtor (t ex aortaaneurysm eller dissektion ) Esofagusrelaterade smärtor (t ex hiatusbråck, esofagit[internetmedicin.se] Kramande, diffust tryck eller smärta, ofta retrosternalt. Enbart dyspné kan också vara symtom på angina.[internetmedicin.se]

  Saknas: vänster sida
 • Adenokarcinom i prostatan

  Använd minst 3 färger: en för höger respektive vänster sida och en för dorsala och/eller ventrala ytan.[cancercentrum.se] Vänster sida tuschas gult, höger blått, posteriort svart och anteriort grönt. Tumörkarta har upprättats.[cancercentrum.se] Förslag på standardiserat svar av total prostatektomi Makrobeskrivning I) Radikal prostatektomi Prostatamått, cm: Apex – bas x cm; sida - sida x cm; ventralt – dorsalt x cm[cancercentrum.se]

  Saknas: Övre kvadrant smärta
 • Endometrios

  Sammanfattning och slutsatser Endometrios är en kronisk sjukdom som kan innebära svåra smärtor och infertilitet.[sbu.se] De flesta enskilda studier avseende hormonbehandling visar på signifikant minskad smärta jämfört med placebo.[sbu.se] Kvinnor med endometrios kan vara symtomfria eller ha smärtor i varierande grad. Vanligast är menssmärta, djup samlagssmärta och bäckensmärta.[sbu.se]

  Saknas: vänster sida
 • Cyanos

  Gå rakt fram i korridoren "Cellgången", strax ser du hissar till IMT på vänster sida.[imt.liu.se] Du har då trapphus och hissar till IMT direkt på vänster sida. Ingång 71 Gå in i korridoren via dörrarna till vänster direkt efter ingången.[imt.liu.se] Ta vänster in i "kulvert till övriga sjukhuset". Gå rakt fram, strax ser du hissar till IMT på höger sida.[imt.liu.se]

  Saknas: Övre kvadrant smärta
 • Instabil angina

  Med angina pectoris (från latinets angere förtränga och pectus bröst) avses den smärta eller tryckande känsla som uppstår då hjärtmuskeln får för lite syre.[svenska.yle.fi] Klinisk bild Vanligen Smärta, tryck eller sveda i bröstet med duration mer än 20 min. Nydebuterad angina med ökande symtom de senaste 4 veckorna.[janusinfo.se] Peri-myokardit Rupturerat aortaaneurysm Lungsjukdom Muskuloskeletala smärtor Gastrointestinal sjukdom Hjärtinfarkt (NSTEMI) med non-obstructive coronary arteries (MINOCA)[internetmedicin.se]

  Saknas: vänster sida
 • Patellafraktur

  Att aspirera hemartrosen kan också minska smärta och svullnad.[internetmedicin.se]

  Saknas: vänster sida
 • Kolonpolyp

  Metoden medför mindre obehag och smärta än koloskopi och kolonröntgen. Behovet av tarmrengöring är dock detsamma.[lu.se]

  Saknas: vänster sida
 • Mycosis fungoides

  Bild 3: Erytrodermi vid Sézarys syndrom Bild 4: Handflata med hyperkeratos och smärtande fissurer vid Sézarys syndrom Bild 5: Fotsula med hyperkeratos och smärtande fissurer[internetmedicin.se] I handflator och på fotsulor ses uttalad hyperkeratos med smärtande fissurer (se bild 4, 5).[internetmedicin.se]

  Saknas: vänster sida
 • Reiters syndrom

  För att få ned svullnad och smärta i lederna får du ofta antiinflammatoriska läkemedel, cox-hämmande preparat.[1177.se]

  Saknas: vänster sida

Ytterligare symtom

Liknande symtom