Create issue ticket

7 Möjliga orsaker för Perianal abscess

Visa resultat efter: English

 • Inflammatorisk tarmsjukdom

  Anus - Perianal missfärgning, induration, fistel eller underliggande abscess vid Crohns sjukdom.[internetmedicin.se] Hos cirka 20 % av patienterna utvecklas även så kallad perianal sjukdom med fistlar och/eller abscesser - tillstånd som kräver särskilda terapeutiska överväganden.[internetmedicin.se] abscess Immunmodulerare ( azatioprin, 6- merkaptopurin eller metotrexat ) utgör en hörnsten vid underhållsbehandling av Crohns sjukdom.[internetmedicin.se]

 • Crohns sjukdom

  Anus - Perianal missfärgning, induration, fistel eller underliggande abscess vid Crohns sjukdom.[internetmedicin.se] Hos cirka 20 % av patienterna utvecklas även så kallad perianal sjukdom med fistlar och/eller abscesser - tillstånd som kräver särskilda terapeutiska överväganden.[internetmedicin.se] abscess Immunmodulerare ( azatioprin, 6- merkaptopurin eller metotrexat ) utgör en hörnsten vid underhållsbehandling av Crohns sjukdom.[internetmedicin.se]

 • Ulcerös kolit

  Anus - Perianal missfärgning, induration, fistel eller underliggande abscess vid Crohns sjukdom.[internetmedicin.se] Hos cirka 20 % av patienterna utvecklas även så kallad perianal sjukdom med fistlar och/eller abscesser - tillstånd som kräver särskilda terapeutiska överväganden.[internetmedicin.se] abscess Immunmodulerare ( azatioprin, 6- merkaptopurin eller metotrexat ) utgör en hörnsten vid underhållsbehandling av Crohns sjukdom.[internetmedicin.se]

 • Pilonidalcysta
 • Pediatrisk Crohns sjukdom

  Anus - Perianal missfärgning, induration, fistel eller underliggande abscess vid Crohns sjukdom.[internetmedicin.se] Hos cirka 20 % av patienterna utvecklas även så kallad perianal sjukdom med fistlar och/eller abscesser - tillstånd som kräver särskilda terapeutiska överväganden.[internetmedicin.se] abscess Immunmodulerare ( azatioprin, 6- merkaptopurin eller metotrexat ) utgör en hörnsten vid underhållsbehandling av Crohns sjukdom.[internetmedicin.se]

 • Analfistel
 • Analfissur

Ytterligare symtom