Create issue ticket

15 Möjliga orsaker för Perifer puls minskat

Ytterligare symtom