Create issue ticket

7 Möjliga orsaker för Perniciös anemi

 • Adenokarcinom i tjocktarmen

  Små, vanligen benigna, carcinoider förekommer nästan uteslutande vid kronisk atrofisk gastrit av den typ som leder till perniciös anemi.[internetmedicin.se] Tillstånd med ökad gastrinutsöndring är främst atrofisk corpusgastrit med eller utan perniciös anemi samt Zollinger-Ellison syndrom (gastrinom).[internetmedicin.se] Andra riskgrupper är patienter med perniciös anemi (svår atrofisk gastrit), patienter som tidigare ( ca 20 år sedan) genomgått ventrikelresektion pga ulcussjukdom, patienter[internetmedicin.se]

 • Partiell pylorisk obstruktion

  Engagerar corpus, sparar antrum Cytotoxiska antikroppar mot parietalceller minskad produktion av saltsyra och intrinsic factor Malabsorbtion av vitamin B12 perniciös anemi[quizlet.com]

 • Myelodysplasi

  Nedre urinvägssymptom vid MS Nedre urinvägssymptom vid MS Vårdprogram vid samarbete med Urologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus En betydande andel av patienter med MS har symptom på störningar av de nedre urinvägarnas funktion. Läs mer Trängningsinkontinens Trängningsinkontinens Trängningsinkontinens[…][docplayer.se]

 • Myasthenia gravis
 • Hypogammaglobulinemi
 • Lambert-Eaton myastent syndrom

  […] på vitamin B12 (perniciös anemi), ledgångsreumatism och systemisk lupus erythematosus (SLE).[socialstyrelsen.se] Personer med den idiopatiska formen av syndromet har en ökad förekomst av andra autoimmuna sjukdomar, till exempel sköldkörtelinflammation (tyreoidit), anemi orsakad av brist[socialstyrelsen.se]

 • Schmidts syndrom

Ytterligare symtom