Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Phlegmasia alba dolens

Visa resultat efter: English

  • Retinal artäremboli

    alba/cerulea dolens (ischemi vid venös trombos) Aortoiliacal dissektion Arteriell spasm Farmakologisk påverkan, t ex ergotism, intra-arteriell injektion av narkotika Kompartmentsyndrom[internetmedicin.se] […] av venljud (irreversibel ischemi) Muskelömhet Muskelrigiditet (sent fynd, irreversibel ischemi) Traumatisk ocklusion - trubbigt våld - penetrerande våld - iatrogen skada Phlegmasia[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom