Create issue ticket

5 Möjliga orsaker för Plummer-Vinsons syndrom

Visa resultat efter: Deutsch

 • Järnbrist
 • Plummer-Vinsons syndrom

  Plummer Vinson syndrom : ovanliga funktioner.[lookfordiagnosis.com] Plummer-Vinson syndrom --en sällsynt presentation i ett barn .[lookfordiagnosis.com] Ett tidigt symptom på Plummer-Vinson syndrom har problem att svälja fast föda.[threebackyards.com]

 • Främre spinalartärsyndrom

  Nedsatt hörsel hos barn · Nystagmus · ÖNH-tumörer · Oral candidos · Örontrauma · Otalgi · Otosalpingit och rör · Otoskleros · Övriga näsbesvär · Övrigt · Peritonsillit · Plummer-Vinson[medicinkompendier.se] […] spottkörtel · Retrofaryngeal absecss · Rinit · Röstrubbningar · Sår och slemhinneförändringar i munhålan · Sensorineural hörselnedsättning · Sialoadenit · Sinuit · Sjögrens syndrom[medicinkompendier.se]

 • Meningism

  Nedsatt hörsel hos barn · Nystagmus · ÖNH-tumörer · Oral candidos · Örontrauma · Otalgi · Otosalpingit och rör · Otoskleros · Övriga näsbesvär · Övrigt · Peritonsillit · Plummer-Vinson[medicinkompendier.se] […] spottkörtel · Retrofaryngeal absecss · Rinit · Röstrubbningar · Sår och slemhinneförändringar i munhålan · Sensorineural hörselnedsättning · Sialoadenit · Sinuit · Sjögrens syndrom[medicinkompendier.se]

 • Malignt gliom

  Nedsatt hörsel hos barn · Nystagmus · ÖNH-tumörer · Oral candidos · Örontrauma · Otalgi · Otosalpingit och rör · Otoskleros · Övriga näsbesvär · Övrigt · Peritonsillit · Plummer-Vinson[medicinkompendier.se] […] spottkörtel · Retrofaryngeal absecss · Rinit · Röstrubbningar · Sår och slemhinneförändringar i munhålan · Sensorineural hörselnedsättning · Sialoadenit · Sinuit · Sjögrens syndrom[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom