Create issue ticket

12 Möjliga orsaker för Polyper

 • Kolonpolyp

  A new computer tomographic method in suspected colonic polyps or malignant tumors Publikation/Tidskrift/Serie: Läkartidningen Dokumenttyp: Artikel i tidskrift Förlag: Swedish[lu.se] 2471ec9aa58a, abstract {Datortomografi av kolon (DT-kolografi) är en ny tillämpning av datortomografi, som gör det möjligt att med hög diagnostisk säkerhet upptäcka tumörer och polyper[lup.lub.lu.se] På svenska Datortomografi av kolon (DT-kolografi) är en ny tillämpning av datortomografi, som gör det möjligt att med hög diagnostisk säkerhet upptäcka tumörer och polyper[lu.se]

 • Familjär adenomatös polypos
 • Adenom

  […] till polypens hals Invasion i submucosan till polypens stjälk Invasion i submucosan nedanför polypen och i tarmväggen Bredbasiga polyper med infiltrativ växt klassas som[internetmedicin.se] Med polyp menas en exofytisk (utåtväxande) växt från slemhinnan. Skaftade polyper har en stjälk som är längre än bredden och tvärtom gäller med bredbasiga polyper.[internetmedicin.se] Till de neoplastiska polyperna räknas adenom, som är vanligast och den variant av hyperplastiska polyper som i mikroskop har ett sågtandat mönster, s k serrata polyper.[internetmedicin.se]

 • Cronkhite-Canada-syndrom
 • Rektal obstruktion

  Att hitta metakrona polyper eller tidiga nya cancertumörer i tarmen.[internetmedicin.se] Genom att koloskopera individer med positiva test kan polyper med cancerpotential avlägsnas innan cancer hinner utvecklas.[internetmedicin.se] Differentialdiagnoserna är främst adenomatösa polyper och andra icke maligna tumörer. Dessa förändringar kan ofta behandlas med lokal, transanal, exstirpation.[internetmedicin.se]

 • Adenokarcinom i tjocktarmen

  Ventrikelpolyper är ofta multipla och kan klassificeras som hyperplastiska polyper, corpusslemhinnepolyper, hamartom eller sk inflammatorisk fibroid polyp.[internetmedicin.se] Corpusslemhinnepolyper och inflammatoriska polyper anses inte ha någon malign potential, medan malignifiering av hyperplastiska polyper kan förekomma (1-5%).[internetmedicin.se] Kontroller är inte indicerade för patienter med corpusslemhinnepolyper eller inflammatoriska polyper. Större hyperplastiska polyper bör avlägsnas endoskopiskt.[internetmedicin.se]

 • Gardners syndrom
 • Adenomatös tjocktarmspolyp

  Vid gastroskopi ses ofta en matta av små hyperplastiska polyper i fundus och corpus ventrikuli, men ej i antrum.[internetmedicin.se] Fynd av stora mängder polyper hos en tonåring med hereditet för FAP är patognomont. I senare skeden ses manifest kolorektal cancer.[internetmedicin.se] Peutz-Jeghers syndrom karakteriseras av peri- och intraorala pigmentfläckar, samt hamartomatösa polyper i GI-kanalen, främst tunntarm.[internetmedicin.se]

 • Partiell pylorisk obstruktion

  […] multipla, 1cm, oregelbundna körtlar i ett inflammerat och ödematöst stroma - Viss risk för dysplasi i stora polyper Funduskörtelpolyp - epid?[quizlet.com] • Autosomalt dominant syndrom • Nedärvd mutation i APC-genen • 100-1000-tals polyper i tonåren • 100% cancerrisk, ofta innan 30 år Tis (in situ), T1, T2 etc Nx? N0?[quizlet.com] (3) • Inflammatoriska/hyperplastiska • Funduskörtelpolyper • Adenom - 75% av alla polyper - 50-60 år - Oftast pga kronisk gastrit som orsakar skada, reaktiv hyperplasi - Ofta[quizlet.com]

 • Akromegali

Ytterligare symtom

Liknande symtom