Create issue ticket

7 Möjliga orsaker för Positivt STD-test

Visa resultat efter: English

 • Klamydiainfektion
 • Gonorré
 • HIV-infektion

  Primär hivinfektion, också kallad akut hivinfektion (akut serokonversionssyndrom), är ett sjukdomstillstånd som drabbar uppskattningsvis 40-60 procent av de som smittats med HIV. Tiden från att någon smittats av viruset till att symptomen visar sig varierar från fall till fall, men ett medelvärde är 21 dagar från[…][sv.wikipedia.org]

 • Syfilis
 • Hepatit B
 • Hepatit C

  Publicerad 20.12.2005. Uppdaterad 25.10.2011 Hepatit C är en virusinflammation i levern. Flertalet, 70–80 procent, av alla injektionsnarkomaner har fått smittan. Smittan leder nästan alltid till kronisk virusförekomst, vilket med tiden ökar risken för leverskada. Den smittade är oftast symtomfri i många år. I[…][paihdelinkki.fi]

 • Hepatit A

Ytterligare symtom