Create issue ticket

26 Möjliga orsaker för Postherpetisk neuralgi

 • Herpes zoster

  Behandling Antiviralt medel ges om ett allvarligare sjukdomsförlopp kan befaras, t ex patienter 50 år med risk för postherpetisk neuralgi.[janusinfo.se] Fram för allt äldre kan få långdragna smärtor så kallad postherpetisk neuralgi. Vid zoster oftalmicus föreligger ögonengagemang med risk för att hornhinnan angrips.[janusinfo.se]

 • Heterozygos familjär hyperkolesterolemi

  Behandling Antiviralt medel ges om ett allvarligare sjukdomsförlopp kan befaras, t ex patienter 50 år med risk för postherpetisk neuralgi.[janusinfo.se] Fram för allt äldre kan få långdragna smärtor så kallad postherpetisk neuralgi. Vid zoster oftalmicus föreligger ögonengagemang med risk för att hornhinnan angrips.[janusinfo.se]

 • Herpes zoster oticus

  Behandling Antiviralt medel ges om ett allvarligare sjukdomsförlopp kan befaras, t ex patienter 50 år med risk för postherpetisk neuralgi.[janusinfo.se] Fram för allt äldre kan få långdragna smärtor så kallad postherpetisk neuralgi. Vid zoster oftalmicus föreligger ögonengagemang med risk för att hornhinnan angrips.[janusinfo.se]

 • Neuralgi

  Besvären vid postherpetisk neuralgi kan vara så kraftiga att livskvaliteten kan bli nedsatt.[netdoktor.se] , eftersom studier med blandade patientgrupper som regel inkluderade ett litet antal patienter, varav en stor andel hade postherpetisk neuralgi.[janusinfo.se] Sjukgymnastik kan vara till hjälp för vissa typer av neuralgi, särskilt postherpetisk neuralgi.[sjukdomarna.se]

 • Angina pectoris

  Bältros · Fantomsmärta · Fönstertittarsjuka · Höftsmärta · Ischias · Knäsmärta · Komplext regionalt smärtsyndrom · Ledsmärta · Muskelsmärta · PHN · Postherpetisk neuralgi[sv.wikipedia.org]

 • Kronisk smärta

  Bältros · Fantomsmärta · Fönstertittarsjuka · Höftsmärta · Ischias · Knäsmärta · Komplext regionalt smärtsyndrom · Ledsmärta · Muskelsmärta · PHN · Postherpetisk neuralgi[sv.wikipedia.org]

 • Bronkit

  Läkemedlet hjälper till att klara av smärtan av postherpetisk neuralgi. Även kallad vittnesbörd neuropati förekommer hos patienter med diabetes mellitus.[sv.delachieve.com]

 • Bäckensmärta

  Bältros · Fantomsmärta · Fönstertittarsjuka · Höftsmärta · Ischias · Knäsmärta · Komplext regionalt smärtsyndrom · Ledsmärta · Muskelsmärta · PHN · Postherpetisk neuralgi[sv.wikipedia.org]

 • Entesopati

  Bältros · Fantomsmärta · Fönstertittarsjuka · Höftsmärta · Ischias · Knäsmärta · Komplext regionalt smärtsyndrom · Ledsmärta · Muskelsmärta · PHN · Postherpetisk neuralgi[sv.wikipedia.org]

 • Hosta huvudvärk

  Terapiresistens vid atypisk ansiktssmärta, postherpetisk neuralgi eller central neurogen smärta.[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom