Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Prostatakarcinom

  • Benign prostataförstoring
  • Adenokarcinom i prostatan

    Gällande vårdprogram prostatacancer Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-12-11. I. Innehållsförteckning I. Innehållsförteckning II. Klinisk bakgrundsinformation III. Anvisningar för provtagarens hantering av provet IV. Anamnestisk remissinformation V. Utskärningsanvisningar VI. Analyser VII. Information i[…][cancercentrum.se]

Ytterligare symtom