Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Puerperium

Visa resultat efter: English

  • Tromboemboli

    Trombosprofylax under graviditet och puerperium Gravida med känd koagulationsrubbning eller hereditet för tromboembolisk sjukdom (1:a grads släkting med trombos före 50åå)[vardgivarguiden.se] Misstänkt trombos under graviditet eller puerperium Vid misstanke om djup ventrombos (DVT) eller lungemboli under graviditet eller puerperie ska kvinnan akut sändas till kvinnoklinik[vardgivarguiden.se]

Ytterligare symtom