Create issue ticket

6 Möjliga orsaker för Radiculomyelopati

  • Perifer neuropati
  • Främre spinalartärsyndrom

    […] arteria spinalis anterior syndrom är ett tillstånd där blodflödet genom arteria spinalis anterior är nedsatt. Det kan orsakas av en mängd olika orsaker och påverkar både sensorisk medvetenhet och styrka. Orsaker Orsakerna till arteria spinalis anterior syndrom kan innefatta åderförkalkning ( uppbyggd i artären[…][sjukdom.online]

  • Myelopati
  • Hematomyelia
  • Ryggmärgskompression
  • Malignt gliom

    Gliom är den vanligaste typen av primära hjärntumörer och består av låg- och höggradiga gliom. Låggradiga gliom hos vuxna kallas diffusa låggradiga gliom (DLGG). DLGG är tumörer med malignitetsgrad II enligt WHOs klassificering av hjärntumörer och befinner sig i gränszonen mellan benigna och maligna tumörer. Den[…][neuro.uu.se]

Ytterligare symtom