Create issue ticket

10 Möjliga orsaker för Reumatisk feber

 • Fabrys sjukdom
 • Lyme-borrelios
 • Lupus erythematosus

  لسنا بحجاة إلى (رال) بعد الآن sv Bland dessa finns artros, kronisk ledgångsreumatism, systemisk lupus erythematosus, juvenil reumatoid artrit, gikt, bursit, reumatisk feber[ar.glosbe.com] feber, kronisk ledgångsreumatism, multipel skleros, ungdomsdiabetes, myasthenia gravis och systemisk lupus erythematosus. ar راقبوا هذا هناك- ذلك رائع sv När Magdalena var[ar.glosbe.com] […] erythematosus, SLE, och att mitt immunsystem producerade antikroppar som angrep blodet och njurvävnaden. sv Några av de sjukdomar som misstänks höra till denna kategori är reumatisk[ar.glosbe.com]

 • Bakteriell artrit
 • Reiters syndrom

  Reiters syndrom är en typ av artrit vilket innebär att du har en inflammation i en eller flera leder. Leden blir vid en inflammation svullen, öm, värmeökad och fungerar sämre. Förutom symtom från lederna får du samtidigt andra symtom som till exempel inflammation i ögonen och i urinröret så kallad uretrit. Vanligtvis[…][1177.se]

 • Främre spinalartärsyndrom

  · Funktion och farmakologi · Glomerulonefrit · Handläggning vid intox · Hjärtsvikt · Hypertoni · Hypofysen · Hypotermi · IBD och IBS · Indelning av reumatiska sjukdomar ·[medicinkompendier.se] · Carcinoid och Zollinger-Ellison · Celiaki · Coma och inklämning · Diabetes · Diabetesnefropati · Drunkning · DVT och lungemboli · Dyspepsi och reflux · Elektricitet · Feber[medicinkompendier.se]

 • Meningism

  · Funktion och farmakologi · Glomerulonefrit · Handläggning vid intox · Hjärtsvikt · Hypertoni · Hypofysen · Hypotermi · IBD och IBS · Indelning av reumatiska sjukdomar ·[medicinkompendier.se] · Carcinoid och Zollinger-Ellison · Celiaki · Coma och inklämning · Diabetes · Diabetesnefropati · Drunkning · DVT och lungemboli · Dyspepsi och reflux · Elektricitet · Feber[medicinkompendier.se]

 • Seminom

  · Funktion och farmakologi · Glomerulonefrit · Handläggning vid intox · Hjärtsvikt · Hypertoni · Hypofysen · Hypotermi · IBD och IBS · Indelning av reumatiska sjukdomar ·[medicinkompendier.se] · Carcinoid och Zollinger-Ellison · Celiaki · Coma och inklämning · Diabetes · Diabetesnefropati · Drunkning · DVT och lungemboli · Dyspepsi och reflux · Elektricitet · Feber[medicinkompendier.se]

 • Gliom

  · Funktion och farmakologi · Glomerulonefrit · Handläggning vid intox · Hjärtsvikt · Hypertoni · Hypofysen · Hypotermi · IBD och IBS · Indelning av reumatiska sjukdomar ·[medicinkompendier.se] · Carcinoid och Zollinger-Ellison · Celiaki · Coma och inklämning · Diabetes · Diabetesnefropati · Drunkning · DVT och lungemboli · Dyspepsi och reflux · Elektricitet · Feber[medicinkompendier.se]

 • Malignt gliom

  · Funktion och farmakologi · Glomerulonefrit · Handläggning vid intox · Hjärtsvikt · Hypertoni · Hypofysen · Hypotermi · IBD och IBS · Indelning av reumatiska sjukdomar ·[medicinkompendier.se] · Carcinoid och Zollinger-Ellison · Celiaki · Coma och inklämning · Diabetes · Diabetesnefropati · Drunkning · DVT och lungemboli · Dyspepsi och reflux · Elektricitet · Feber[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom