Create issue ticket

4 Möjliga orsaker för Rörelsestörningar

  • Diskbråck i ländryggen
  • Främre spinalartärsyndrom

    […] myopatier · Hortons huvudvärk · Hydrocephalus och shuntkomplikationer · Hypofystumörer · Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling · Kolloidcysta · Läkemedelsframkallade rörelsestörningar[medicinkompendier.se]

  • Meningism

    […] myopatier · Hortons huvudvärk · Hydrocephalus och shuntkomplikationer · Hypofystumörer · Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling · Kolloidcysta · Läkemedelsframkallade rörelsestörningar[medicinkompendier.se]

  • Malignt gliom

    […] myopatier · Hortons huvudvärk · Hydrocephalus och shuntkomplikationer · Hypofystumörer · Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling · Kolloidcysta · Läkemedelsframkallade rörelsestörningar[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom