Create issue ticket

20 Möjliga orsaker för Salmonella, matförgiftning

 • Pseudomembranös kolit

  Tarmbakterieutbrottet på Lasarettet i Ystad är en mycket allvarlig händelse som skapat stort lidande för både patienter och närstående. Region Skåne har dragit viktiga lärdomar av utbrottet och startat ett 10-punktsprogram för att öka patientsäkerheten Tarmbakterieutbrottet inträffade på Lasarettet i Ystad[…][web.archive.org]

 • Salmonellainfektion
 • Partiell pylorisk obstruktion

  • Toxinproducerande bakterier • Salmonella enteritidis • Vibrio cholerae: Kräkningar och vattnig diarré, livshotande • S. aureus, Clostridium perfringens: matförgiftning,[quizlet.com] • Shigella: vanlig orsak hos småbarn, fekal-oral smittväg • Salmonella typi/paratyphi A, B, C: kontaminerat vatten & mat, mjältförstoring och hudutslag • Enteroinvasiv och[quizlet.com] • Toxinproducerande bakterier • Salmonella enteritidis • Vibrio cholerae: Kräkningar och vattnig diarré, livshotande • S. aureus, Clostridium perfringens: matförgiftning,[quizlet.com]

 • Akut gastrit
  Saknas: Salmonella
 • Akut pankreatit
  Saknas: Salmonella
 • Inflammatorisk tarmsjukdom

  För mer information om anemi vid IBD, se: Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) Fecesprover Odling av vanliga tarmpatogener ( Campylobacter, Salmonella,[internetmedicin.se]

  Saknas: matförgiftning
 • Pediatrisk Crohns sjukdom

  För mer information om anemi vid IBD, se: Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) Fecesprover Odling av vanliga tarmpatogener ( Campylobacter, Salmonella,[internetmedicin.se]

  Saknas: matförgiftning
 • Matförgiftning
  Saknas: Salmonella
 • Norwalks virusinfektion
  Saknas: Salmonella
 • Gramnegativ pneumoni

  Sporbildare: Clostridium spp - C. perfringens Enterobacteriaceae (coliforma tarmbakterier): Escherichia coli Klebsiella Enterobacter Proteus Citrobacter Morganella Serratia Salmonella[internetmedicin.se]

  Saknas: matförgiftning

Ytterligare symtom

Liknande symtom