Create issue ticket

8 Möjliga orsaker för Sårinfektion

 • Streptokockinfektion
 • Konjunktivit
 • Malign skelettumör
 • Främre spinalartärsyndrom

  Neurokirurgiska CNS-infektioner · Osteomyelit · Översikt, riskfaktorer · Övriga hud- och mjukdelsinfektioner · Pertussis · Pneumocystis · Pneumoni · Sällsynta svampar · Salmonellos · Sårinfektioner[medicinkompendier.se]

 • Meningism

  Neurokirurgiska CNS-infektioner · Osteomyelit · Översikt, riskfaktorer · Övriga hud- och mjukdelsinfektioner · Pertussis · Pneumocystis · Pneumoni · Sällsynta svampar · Salmonellos · Sårinfektioner[medicinkompendier.se]

 • Seminom

  Neurokirurgiska CNS-infektioner · Osteomyelit · Översikt, riskfaktorer · Övriga hud- och mjukdelsinfektioner · Pertussis · Pneumocystis · Pneumoni · Sällsynta svampar · Salmonellos · Sårinfektioner[medicinkompendier.se]

 • Gliom

  Neurokirurgiska CNS-infektioner · Osteomyelit · Översikt, riskfaktorer · Övriga hud- och mjukdelsinfektioner · Pertussis · Pneumocystis · Pneumoni · Sällsynta svampar · Salmonellos · Sårinfektioner[medicinkompendier.se]

 • Malignt gliom

  Neurokirurgiska CNS-infektioner · Osteomyelit · Översikt, riskfaktorer · Övriga hud- och mjukdelsinfektioner · Pertussis · Pneumocystis · Pneumoni · Sällsynta svampar · Salmonellos · Sårinfektioner[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom