Create issue ticket

24 Möjliga orsaker för Sepsis

Visa resultat efter: English

 • Orkit

  Vi har fått se mer idag än vad kanske en akutsyrra får se på 10 år Skottskada Tyfoid feber X2 Malaria Sepsis 90% brännskada till (stabil, kommer klara sig) Orchitides Hepatit[africanexperience.blogg.se]

 • Gramnegativ septikemi

  Identifiera sepsis och septisk chock enligt SOFA Figur 1. flödesschema för identifiering av sepsis och septisk chock. Tabell 1.[internetmedicin.se] Sepsis hos vuxna – tidig upptäckt och initial behandling.[internetmedicin.se] The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287.[internetmedicin.se]

 • Pankreatit
 • Sepsis hos för tidigt födda barn

  Antal fall av neonatal sepsis i Sverige med de fyra vanligaste bakterierna enligt databanken PNQn (Håkansson 2013) Bakterie Tidig neonatal sepsis Sen neonatal sepsis GBS 301[internetmedicin.se] Sepsis med hypotemi har dålig prognos.[internetmedicin.se] KNS förekommer främst i sen neonatal sepsis.[internetmedicin.se]

 • Gramnegativ pneumoni

  Escherichia coli (nedre UVI kvinnor) mecillinam ( Selexid ) nitrofurantoin ( Furadantin ) trimetoprim ( Trimetoprim ) cefadroxil ( Cefadroxil ) Escherichia coli (övre UVI/ Sepsis[internetmedicin.se]

 • HIV-infektion
 • Campylobacter jejuni-infektion

  Sepsis ses hos patienter med svåra underliggande sjukdomar.[internetmedicin.se] Sällsynt sepsis. Reaktiv artrit i 2-3 %. Kan i sällsynta fall utlösa Guillain-Barré syndrom. Shigellos (rödsot): Inkubationstid 1-3 dygn.[internetmedicin.se] Azitromycin ( Azitromax ) 500 mg x 1 p.o. i 3 dygn alternativt Erytromycin ( Erymax ) 500 mg x 2 p.o i 5-7 dagar (vid sepsis är intravenös behandling vanligen indicerat initialt[internetmedicin.se]

 • Embolisk mesentriell infarkt

  Detta förorsakar en bakteriell övervandring ut i bukhålan och tarmperforation, vilket i sin tur leder till sepsis och multiorgansvikt.[internetmedicin.se] Annan samtidig allvarlig sjukdom (t ex sepsis med DIC, njursvikt med dialys). Intraabdominell hypertension eller abdominellt kompartmentsyndrom.[internetmedicin.se]

 • Herpes simplex-infektion

  Nyfödda kan under första levnadsmånaden insjukna med en svår herpes simplexinfektion där en eller flera av följande bilder ses: blåsor i hud eller mun och svalg, generell sepsis-liknande[internetmedicin.se]

 • Främre spinalartärsyndrom

  Postoperativa komplikationer · Premedicinering · Preoperativ bedömning · Preoperativ trombosprofylax · Problem i samband med anestesi · Regional anestesi · Respiration · Sepsis[medicinkompendier.se] Kawasakis sjukdom och TSS · Koagulationsrubbningar · Komjölksproteinallergi · Kramper hos barn · Kronisk ospecifik diarré · Laktosintolerans · Medfödda hjärtfel · Meningit och sepsis[medicinkompendier.se] CNS-infektioner · Osteomyelit · Översikt, riskfaktorer · Övriga hud- och mjukdelsinfektioner · Pertussis · Pneumocystis · Pneumoni · Sällsynta svampar · Salmonellos · Sårinfektioner · Sepsis[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom