Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Skelettcancer

  • Osteosarkom

    Symtom Smärta är det mest framträdande symtomet vid skelettcancer. Smärtan ger sig till känna tidigt under tumörutvecklingen och föreligger även vid vila.[barncancerfonden.se]

Ytterligare symtom