Create issue ticket

3 Möjliga orsaker för Skelettmetastas

  • Adenokarcinom i prostatan

    Gällande vårdprogram prostatacancer Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-12-11. I. Innehållsförteckning I. Innehållsförteckning II. Klinisk bakgrundsinformation III. Anvisningar för provtagarens hantering av provet IV. Anamnestisk remissinformation V. Utskärningsanvisningar VI. Analyser VII. Information i[…][cancercentrum.se]

  • Aplastisk anemi
  • Myelodysplasi

    Nedre urinvägssymptom vid MS Nedre urinvägssymptom vid MS Vårdprogram vid samarbete med Urologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus En betydande andel av patienter med MS har symptom på störningar av de nedre urinvägarnas funktion. Läs mer Trängningsinkontinens Trängningsinkontinens Trängningsinkontinens[…][docplayer.se]

Ytterligare symtom