Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Spinal metastas

Visa resultat efter: English

  • Spinocerebellär ataxi

    -metastas eller infektion 1% Sjukdom i inre organ[medinsikt.se] Anatomi Pars intraarticularis: Del av kotbågen som löper mellan ledytorna Rygg/bensmärta i primärvården: Orsaker Diskbråck 4% Spinal stenos 4% Kompressionsfraktur 4% Skelettumör[medinsikt.se]

  • Transversal processfraktur

    - metastas eller infektion 1% Sjukdom i inre organ[medinsikt.se] Anatomi Pars intraarticularis: Del av kotbågen som löper mellan ledytorna Rygg/bensmärta i primärvården: Orsaker Diskbråck 4% Spinal stenos 4% Kompressionsfraktur 4% Skelettumör[medinsikt.se]

Ytterligare symtom