Create issue ticket

7 Möjliga orsaker för Spondylit

 • Främre spinalartärsyndrom

  […] i armbågen · Sjukdomar i axel · Sjukdomar i foten och fotleden · Sjukdomar i handen · Sjukdomar i höft, bäcken och lår · Sjukdomar i och kring knäleden · Skelettumörer · Spondylit[medicinkompendier.se] Sårinfektioner · Sepsis · Septisk artrit · Serös meningit · Shigellos · Sinuit · Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV · Smittskyddslagen · Spinal epiduralabscess · Spondylit[medicinkompendier.se]

 • Meningism

  […] i armbågen · Sjukdomar i axel · Sjukdomar i foten och fotleden · Sjukdomar i handen · Sjukdomar i höft, bäcken och lår · Sjukdomar i och kring knäleden · Skelettumörer · Spondylit[medicinkompendier.se] Sårinfektioner · Sepsis · Septisk artrit · Serös meningit · Shigellos · Sinuit · Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV · Smittskyddslagen · Spinal epiduralabscess · Spondylit[medicinkompendier.se]

 • Entesitrelaterad artrit
 • Partiell pylorisk obstruktion

  Kronisk, går i skov • Debut ofta i tonåren till 30 årsåldern • Kvinnor män • Varierande geografisk och etnisk distribution - Uveit - Polyarterit, sacroiliit, ankyloserande spondylit[quizlet.com]

 • Seminom

  Sepsis · Septisk artrit · Serös meningit · Shigellos · Shigellos · Sinuit · Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV · Smittskyddslagen · Spinal epiduralabscess · Spondylit[medicinkompendier.se] […] i armbågen · Sjukdomar i axel · Sjukdomar i foten och fotleden · Sjukdomar i handen · Sjukdomar i höft, bäcken och lår · Sjukdomar i och kring knäleden · Skelettumörer · Spondylit[medicinkompendier.se]

 • Gliom

  Sepsis · Septisk artrit · Serös meningit · Shigellos · Shigellos · Sinuit · Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV · Smittskyddslagen · Spinal epiduralabscess · Spondylit[medicinkompendier.se] […] i armbågen · Sjukdomar i axel · Sjukdomar i foten och fotleden · Sjukdomar i handen · Sjukdomar i höft, bäcken och lår · Sjukdomar i och kring knäleden · Skelettumörer · Spondylit[medicinkompendier.se]

 • Malignt gliom

  […] i armbågen · Sjukdomar i axel · Sjukdomar i foten och fotleden · Sjukdomar i handen · Sjukdomar i höft, bäcken och lår · Sjukdomar i och kring knäleden · Skelettumörer · Spondylit[medicinkompendier.se] Sårinfektioner · Sepsis · Septisk artrit · Serös meningit · Shigellos · Sinuit · Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV · Smittskyddslagen · Spinal epiduralabscess · Spondylit[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom