Create issue ticket

3 Möjliga orsaker för Spondylolistes

  • Diskbråck i ländryggen
  • Spinocerebellär ataxi

    […] vilket ger spondylolistes. - Ålder: Istmisk spondylolistes hos unga.[medinsikt.se] Kallas istmisk spondylolistes. Kotan under den på vilken skadan sitter glider då posteriort. - Sannolikt ej medfödd genes till sprickbildningen.[medinsikt.se] Spondylolistes (kotglidning) - Glidning av en kota i förhållande till nästa. - Uppstår oftast i ländryggen (L5 eller L4) och uppstår oftast pga att pars intraarticularis ([medinsikt.se]

  • Transversal processfraktur

    […] vilket ger spondylolistes. - Ålder: Istmisk spondylolistes hos unga.[medinsikt.se] Kallas istmisk spondylolistes. Kotan under den på vilken skadan sitter glider då posteriort. - Sannolikt ej medfödd genes till sprickbildningen.[medinsikt.se] Spondylolistes (kotglidning) - Glidning av en kota i förhållande till nästa. - Uppstår oftast i ländryggen (L5 eller L4) och uppstår oftast pga att pars intraarticularis ([medinsikt.se]

Ytterligare symtom